Enneagram en zelfcompassie type 3

“Ik heb graag mijn huis goed schoon en opgeruimd omdat ik dan kritiek voorkom uit mijn omgeving. Ik ben echt wel ijverig en als mijn huis op orde is lijkt mijn leven in ieder geval goed op orde. Ik ben oké wanneer ik succesvol, effectief en competent ben.”

Zoals altijd weer het begin met het voorbeeld over het opgeruimde huis. Jouw type gaat niet over je gedrag maar over jouw beweegredenen. Niet je gedrag zelf zegt iets over wie je bent maar hoe je tot dit gedrag komt.

De negen typen

Negen typen die gegrond zijn vanuit 9 basiszonden. Negen neigingen om jezelf te verdedigen en ergens op te fixeren. Negen basisverlangens en ideaalbeelden. En die dan in alle veelkleurigheid van hun bestaan. Zo ook type drie die ik in deze blog beschrijf. Een type met een diep heimwee naar echt en authentiek zijn. En tegelijk een ideaalbeeld dat ze oké zijn wanneer ze maar succesvol zijn, effectief of competent.

Type 3 in vogelvlucht

‘Zij die opgeven weten nooit hoe dicht ze bij hun doel waren!’

Het derde type in het spectrum van het enneagram is de winnaar.
Diep op de bodem van dit nummer ligt de angst om waardeloos te zijn.
En de hoofdzonde die daardoor ontstaat is bedrog en ijdelheid. De typische aanname van de drie is: “Succesvolle mensen worden gewaardeerd. Ik mag niet falen.”

Zij hebben de neiging om zich met iedereen te identificeren om zo bij zichzelf weg te blijven. Falen en kritiek is iets verschrikkelijks voor de 3. Dat zag je ook bij de één maar deze wil graag een volmaakte en kloppende wereld en drie wil niet ‘door de mand vallen’, dat gaat meer over eigen imago.
Daarom fixeren ze zich op ijver en prestatie, soms gebruiken ze zelfs misleiding als het nodig is. Alles doet de drie om waardevol te zijn terwijl ergens diep van binnen de overtuiging sluimert dat ze het niet kunnen of niet goed genoeg zijn. Maar het liefst negeren zij hun gevoelens helemaal.

Ze kunnen rusteloos zijn en vaak houden ze van actieve vakanties waarin ze veel in beweging zijn.

Het talent

De winnaar (of doener/bereiker wordt hij ook wel genoemd trouwens) is er echt goed in om anderen te motiveren. Ze zijn vaak optimistisch en veerkrachtig. Hij/zij kan vaak goed werken onder tijdsdruk en kan echt doorzetten om het doel te behalen. Ze zijn dan ook vaak doelgericht en besluitvaardig.

Als je kijkt naar de drie-kant in Jezus zie je dat Hij iets wilde bereiken. Hij had leiderschapskwaliteiten in zich waarmee hij hele volksstammen aantrok. Hij deed alleen geen beloften die hij niet kon nakomen. Hij speelde open kaart en was er ook altijd duidelijk over dat Zijn overwinning haaks stond op óns beeld van overwinning en kracht.

Type 3 als kind

Drieën hebben meer dan anderen de neiging om de boodschap ‘je bent wat je doet’ op te pikken. In welke omstandigheden zij ook opgroeien, ze zullen altijd erop gericht zijn om erkenning en liefde te krijgen door op enige manier waardevol te acteren. Of je het nu hebt over het wegkomen uit armoedige omstandigheden of het worden van prima ballerina of topvoetballer. Omdat je pas oké bent wanneer je iets presteert.

Beweging bij stress en veiligheid

In stress nemen drieën kenmerken aan van de ongezonde 9: ze trekken zich terug in een soort cocon van ‘niets’. Ze verliezen hun interesse in hun doelen.
Wanneer ze zich veilig en ‘senang’ voelen bewegen ze zich richting type 6 waarin ze meer contact hebben met hun eigen gevoelens en die van anderen. Ze raken meer gericht op verbinding en wat het beste is voor de groep.

Maar hoe kom je nou uit het bedrog en de overtuiging dat je waardeloos bent? De helende boodschap voor drieën is: ‘je bent geliefd om wie je bént’ en het zal veel tijd en oefening kosten om deze boodschap op de bodem van je hart te laten landen.

Daarom 3 zelfcompassie tips voor dit type.

Tips

  1. Zorg dat je één goede vriend hebt bij wie je niet de schone schijn hoeft op te houden. Eén vriend waarbij je jezelf kan zijn en je kwetsbaar kan opstellen. Bij wie je niet succesvol hoeft te zijn om geliefd te worden. Bij wie je door de mand mag vallen, mag falen en die dan nog zegt: ‘ik hou van je zoals je bent, niet om wat je doet’.
  2. Je hecht veel waarde aan activiteit en productiviteit en dat is mooi. Maar het lijden in deze wereld hoef jij niet te overwinnen. We hebben één Verlosser en dat is Jezus. Hij is overwinnaar. Het is voor iedereen belangrijk om elke keer uit die bron te drinken in alle stilte en rust maar zeker voor jou!
  3. Voordat je vreemd gaat, aan de alcohol raakt of een hartaanval krijgt: stel jezelf de vraag wie je nou écht bent. Niet het personage dat je graag wíl zijn maar écht, ten diepste?! Wat leeft er in jou, wat voel je, wie ben je? Laat die persoon er zijn in alle kwetsbaarheid. Doe dat voor het te laat is.

Meer tips om je doelen te bereiken?

 Ik heb me voor deze blog met name laten inspireren door ‘De weg terug naar jezelf’ van Ian Morgan Cron en Suzanne Stabile. Zij geven nog meer tips en informatie.

Zo zijn er nog vele inspirerende boeken over dit onderwerp.

Ook kan het heel fijn zijn om samen op zoek te gaan naar je diepste drijfveren en blokkades. Je bent van harte welkom!

Spread the love!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.