Enneagram en zelfcompassie type 6

Ik houd graag mijn huis opgeruimd en schoon. De wereld is al zo bedreigend en als ik niet goed schoonmaak worden we ziek. En dat opruimen is ook niet voor niks; je zult maar struikelen over het speelgoed van de kinderen! ”.

Ik blijf het tot het einde toe herhalen: het enneagram gaat over jouw beweegredenen. Niet je gedrag zelf zegt iets over wie je bent maar waarom je tot dit gedrag komt. Vandaar ook dat ik elke keer weer begin met het zelfde voorbeeld aan gedrag maar met een andere grond eronder.

Het enneagram

Het enneagram beschrijft 9 basis types. Elke type heeft dan nog weer groei richtingen en vleugel types. Ik kies er nu voor om een basisomschrijving te geven van elk type, maar er valt uiteraard nog zoveel meer over te zeggen en te ontdekken.

Ook is er veel te zeggen over de drie triaden van elk drie typen. Dat is weer een andere manier om te omschrijven hoe je het leven ziet en waardoor je gedreven wordt. Zo heb je de woede- of buiktriade met type 8, 9 en 1. De gevoels- of harttriade met type 2, 3 en 4 en de hoofd- of angsttriade waar de 6 deel van uit maakt samen met type 5 en 7. Type 6 is daar het centrum van en daar willen we in deze blog naar kijken.

Type 6 in het kort

Type 6 of de loyalist ligt midden in die hoofd- en angsttriade (waar ik later nog eens op zal ingaan, je kunt niet alles tegelijk)
Het is dan ook niet zo gek dat angst de basiszonde van de 6 is. De grootste angst is dat ze het niet alleen redden en hun overtuiging is daarom dan ook echt niet fijn: ‘ik ben alleen’.

Ze verdedigen zich tegen die pijn door te projecteren op de ander en te denken ‘het ligt niet aan mij’.
Ze fixeren zich zoveel mogelijk op veiligheid en steun zoeken bij de ander om zo de onzekerheid te vermijden. Ze hebben een diep verlangen naar goedheid, zekerheid, genade en steun.
“Mensen zijn bedreigend, ik wantrouw autoriteiten” is de aanname van de 6. De valkuil van dit type is dat ze sceptisch worden, onzeker, gespannen en achterdochtig.
‘Ik ben oké als ik trouw, loyaal en gehoorzaam ben‘ denkt de 6.

Deze tijd van een wereldwijde pandemie waarvan we niet absoluut zeker zijn waar die vandaan komt en hoe we dit gaan oplossen is zeker voor dit type een grote uitdaging.

Het talent

Mensen die reageren vanuit de 6 zijn vaak plichtsgetrouw en punctueel. Kan net als type 1 heel goed fouten detecteren en kritisch zijn, maar bij de 1 komt dat vanuit een verlangen naar een perfecte wereld en bij de 6 vanuit de angst de controle te verliezen, alleen komen te staan. Ze zijn alert en gericht op samenwerking. De loyalist kan situaties razendsnel inschatten en gevaren en risico’s benoemen. Op type zes kun je bouwen: loyaal en plichtsgetrouw als hij is, zal hij zijn verantwoordelijkheid serieus nemen en je vertrouwen niet beschamen.

Als kind

Het zijn kinderen die elke waarschuwing voor gevaar absorberen. Ze hebben primair de aanname dat de wereld niet veilig is. Daar komt nog bij dat blijkt dat volwassenen ook niet altijd te vertrouwen zijn. Daar vanuit komen ze óf in opstand óf worden heel gehoorzaam. Deze kinderen reageren ingehouden op het leven, ze moeten eerst zien of het wel veilig is om ‘te springen’. Veel (niet alle) 6 kinderen groeien op in een onstabiele omgeving. De omgeving is vaak dol op ze want ze houden vriendengroepen bij elkaar en zijn vaak goede luisteraars en volgers.

Beweging bij stress en veiligheid

Bij stress bewegen de Zessen zich naar de negatieve kant van de Drie. Daar worden ze workaholic, gaan materieel succes nastreven of veel sparen om zich veiliger te voelen. Ze gaan zich anders voordoen dan ze zijn.

Wanneer de Zes zich veilig voelt, bewegen ze zich naar de gezonde kant van de Negen. Onder de gelijkmoedigheid van de Negen houden zessen ermee op om zich voor te bereiden op rampen en voelen zij zich minder ongerust over het leven. Ze zijn opgewekter, empathischer en energieker.

Het lijkt een tegenstelling: hoe kan een Zes zich nou ooit veilig voelen in zo’n onveilige wereld? De Zes moet worden aangemoedigd om minder aan zichzelf te twijfelen en meer op zichzelf te vertrouwen.

Tips

  1. Voor iedereen is het belang groot om stilte te zoeken en bijbel te lezen maar zeker voor de Zes. De geest blijft maar doorgaan en alle voors en tegens afwegen. Bidden voor, en overgave van al die stemmen aan God is voor de Zes van levensbelang.
  2. Het lijden in deze wereld is groot. Stel je niet vierentwintig uur per dag bloot aan alle nieuwsberichten of boeken en films die jouw pessimistische kijk op het leven vergroten. Ook dát zou iedereen eens wat meer moeten doen trouwens maar zeker type 6.
  3. Leer het verschil tussen legitieme angst en zwevende ongerustheid te herkennen en hecht daar verschillende waarden aan.

Meer weten?

Ik heb me voor deze blog serie door allerlei boeken laten inspireren maar voor een deel door ‘De weg terug naar jezelf’ van Ian Morgan Cron en Suzanne Stabile. Daar staan ook nog meer tips in.

Wanneer jij je hier nu helemaal in herkent en er dieper op in wil gaan ben je uiteraard van harte welkom!

Spread the love!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *