Gezegend om te zegenen

“We zijn allemaal verwonde mensen, fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel. De belangrijkste vraag is niet hoe we de verwondingen van ons hart kunnen verbergen, zodat we ons niet hoeven schamen, maar hoe we onze verwondingen in dienst kunnen stellen van de ander. Als onze wonden ophouden een bron van schaamte te zijn en een bron van genezing zijn geworden, zijn we gewonde genezers geworden”.
Henri Nouwen

In mijn blog ‘schoonheid in gebrokenheid’ begin ik met het verhaal van de gebarsten kruik. Het gaat daarbij om de schoonheid die te vinden is in gebrokenheid en de kracht van kwetsbaarheid.

Paulus schrijft regelmatig over het sterk zijn juist in zijn zwakheid. (2 Kor. 4:6, 2 Kor 12:9,10)
Kracht, Gods kracht, wordt zichtbaar in onze zwakheid. Juist daar.
Maar wij verbergen ons liever, houden de schone schijn op schreef ik al in ‘ik ben geliefd’. Maar juist als wij met onze wonden naar buiten komen kan er zuurstof bij en licht.

Zorgvuldig genezen

Dat hoeft niet in het openbaar.
Wanneer je een open wond hebt zorg je ook dat je deze kwetsbare plek beschermt tegen stoten en andere kwalijke invloeden van buiten. Je laat er een arts naar kijken. Die mag met grote zorgvuldigheid de wond schoonspoelen en er zo nodig in snijden. Die arts kan er een medicijn in gieten en het verbinden. Vaak wordt de verdere verzorging dan gedaan door een paar mensen uit je kring dichtbij.


Dat is net zo met geestelijke wonden. Die moet je ook zorgvuldig verzorgen. De wond bij God brengen en vragen om genezing. Er zo nodig een professional naar laten kijken, en je laten helpen bij het helingsproces. Het is goed om je wonden te delen met de kring dichtbij je; familie en de kring van de kerk. Hierbij krijgt de wond de tijd krijgt om te genezen in een beschermde omgeving. Jij krijgt tijd om te genezen en geeft jezelf daarin de ruimte. Geef jezelf wat je nodig hebt in dat proces. Het is zo’n zegen wanneer er een ander naast je staat in dit proces! Dat je een ander ook die plek gunt en je daarin kan verbinden.

Schaamte of overwinning?

Wanneer die wond er mag zijn en geneest …pas dan en dan alleen kan juist die wond een zegen worden voor een ander. Ik kan ook niet naast de duisternis en de pijn van de ander staan wanneer ik mijn mijn eigen duisternis en pijn niet onder ogen wil komen.

Wanneer ik de moed heb om mijn vluchtgedrag te herkennen en erkennen.
Wanneer ik de moed heb om de pijn daaronder te laten genezen en Gods liefde en genade (dat komt van het woord charis’ en betekent geschenk) erover te ontvangen.
Dan kan ik niet anders dan die genade ook weer doorgeven.

Gezegenden zegenen


“Het kenmerk van gezegenden is dat zij, overal en altijd, woorden van zegen spreken”.
Henri Nouwen

Dat is nogal een uitspraak.
Ben jij gezegend?
Dat is iets anders dan ‘voel jij je gezegend’. Dat zou van jou ervaring af hangen en dat is nogal een wiebelig geheel.
Weet jij je gezegend? Waaraan weet je dat en is dat merkbaar in je leven?

Een vriendelijk woord is een korf vol honing,
zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam”. Spreuken 16:24

Zegen

Ik wil afsluiten met een zegenbede van St. Patrick:

Moge de Christus die wandelt op doorboorde voeten
met jou wandelen op de weg
moge de Christus die dient met doorboorde handen
jouw handen uitstrekken om te dienen.
Moge de Christus die liefheeft met een doorboord hart
jouw hart openen om lief te hebben.

Dat jij mag zien het gelaat van Christus
in een ieder die jou zal ontmoeten,
en dat een ieder die jou ontmoeten zal
het gelaat van Christus in jou zien zal.”

Spread the love!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *