Wees eens stil!

wees eens stil!

Maar…. wanneer is het dan wél stil om je heen als je zelfs met muziek aan in slaap valt?
vroeg ik.
Nooit ….echt nooit. En dat is maar goed ook want ik vind de stilte echt doodeng”, antwoordde ze.

Stilte is de akoestische afwezigheid van geluid om je heen.
Maar stilte betekent meer. Het betekent ook rust en kalmte.
Op zee betekent stilte de totale afwezigheid van wind, 0 op de schaal van Beaufort.

Stilte is verademend.
En tegelijk is stilte is beklemmend.

Te midden van de storm die de corona crisis brengt, kan stilte beide brengen: verademing én beklemming.
Voor mij persoonlijk is een moment stilte een uitdaging met een huis vol pubers en mijn werk ernaast en tussendoor. Daar waar ik ’s morgens de kinderen uitzwaaide en me dan even in stilte kon hullen is er nu constant iets of iemand wat aandacht vraagt. Gisterochtend heb ik een uur gelopen, even helemaal alleen.
Stilte.
Verademend!

Voor veel anderen is het afgesloten van de buitenwereld zijn, alleen thuis, juist een beklemmende hoeveelheid stilte die helemaal niet meer prettig is.
Een stilte die eenzaam voelt. Die je aanvliegt.

Het gevaar van lawaai

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie vormt geluidshinder na luchtvervuiling het grootste gevaar voor de volksgezondheid.
De wereld maakt te veel lawaai. Dat kan voor stress, agressie, ziektes en lagere schoolresultaten zorgen. Het zou best eens zo kúnnen zijn dat er door de hele corona crisis ook weer meer stilte op aarde is gedaald.
Genezend? Of ziekmakend?

Hoeveel stilte heb jij nodig?

Hoeveel last je hebt van lawaai of behoefte aan de afwezigheid ervan hangt ook nauw samen met hoe jouw persoonlijkheid eruit ziet. Ben je extravert of introvert, hoogsensitief of juist niet.
Over het algemeen hebben introverte mensen meer behoefte aan stilte en de afwezigheid van prikkels. Om zo naar binnen te kunnen keren om hun dag te verwerken.
De behoefte aan stille momenten geldt ook voor hoogsensitieve mensen om weer in balans te komen.
Extraverte mensen hebben juist meer het gesprek nodig en de reuring om hen heen. Uiteraard geldt dit voor iedereen in een scala aan nuances.

Maar je kunt wel stellen dat stilte iedereen helpt om na te denken, te overdenken, te voelen wat er te voelen valt.
Hoe jouw persoonlijkheid er ook uitziet: je hebt een balans nodig tussen drukte, prikkels en reuring om je heen en tot rust komen in de stilte.

De wijsheid van stilte

Ook Jezus zocht in zijn leven ook regelmatig de stilte op, om met zijn Vader te praten en hij raadt ons ook aan om ons terug te trekken in de stilte wanneer hij ons leert bidden.
God en de mens ontmoeten elkaar vaak in de stilte.
Psalm 65 zegt in the Message vertaling: “Silence is praise to you, Zion-dwelling God, and also obedience. You hear the prayer in it all” We aanbidden God in de stilte van ons hart.
Ook in het leven van Elia zie je hoe God spreekt in de stilte.

Ik keek een film over het leven van de bekende Indiase politicus Mahatma Gandhi. Echt een aanrader trouwens, al is het een oude film.
Maar Gandhi zei over de stilte:

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken zie je duidelijker
Mahatma Gandhi

Stilte is ook stoppen met bezig zijn.
Je terugtrekken.
Zwijgen.

Hoe word je stil?

Wanneer je de stilte zoekt is het niet direct stil in jou.
De drukte van de dag, jouw malende gedachten, je zorgen gaan juist in de stilte schreeuwen om aandacht.
Die boodschappen die je nog moet halen.
Die vriend of vriendin die je nog even zou bellen.
Dat ene wat je nog moet regelen voor je werk.
Schrijf het even kort op een to-do lijstje, zodat je hoofd leeg is.

Daar moet je doorheen om stil te kunnen worden. Maar die weg daar doorheen is zo de moeite waard! Om tot rust te komen, om jezelf te ontmoeten, om te kunnen ontvangen en in het hier-en-nu aanwezig te kunnen zijn.

De drie treden van stilte

 Benedictus van Nursia (480-547) richtte een kloosterorde op waarin hij drie treden van stilte introduceerde. Hij deed dit om de balans te zoeken tussen inspanning en ontspanning.

Trede 1: je voelt de verademing van de uiterlijke stilte tijdens een korte vakantie en een moment van rust. Vaak laten we het daar bij en duiken we snel weer de drukte in.

Trede 2: Na die herademing komt de trede van het struikelen. Al die dingen waar ik het net ook over had die schreeuwen om aandacht. Maar daarnaast ook nog dát wat vraagt om aandacht, gevoelens die je probeert weg te drukken.
Het is een uitdaging om op dát punt jezelf oordeelloos te aanvaarden.
Al je gevoel er te laten zijn, er niet bij weg te vluchten in je telefoon of andere vluchtmogelijkheden.

Trede 3: Pas dan word je écht van binnen stil. Een innerlijke stilte waarin je verbonden bent met jezelf en met God. Een stilte waar, als het stof is neergedaald, je gaat zien wie je bent. Daar kan God ook tot je spreken zoals Hij sprak in de zachte bries tegen Elia.

De volgende uitspraak van de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer gaat ook over die derde trede:

“In de stilte ligt een wonderlijke kracht van opheldering, van zuivering, van aandacht voor het wezenlijke
Dietrich Bonhoeffer

In de stilte kom je thuis bij jezelf en kom je thuis bij God.

Maar hoe ga je daar mee aan de slag, hoe pas je dit nou toe in je leven?
Dat is vooral oefening. Daarom de volgende tips om mee te beginnen.

Tips

  • Met onze telefoons zijn we de hele dag bereikbaar, staan we de hele dag ‘aan’.
    Kies eens een moment om je telefoon helemaal weg te leggen. Kijk wat voor jou haalbaar is en bouw dat uit.
    Spreek ook af met je vrienden dat je een bepaalde tijd niet bereikbaar bent.
  • Veel mensen hebben de hele dag televisie, radio of muziek aan. Dat leidt lekker af van alles wat in jouw hoofd gebeurt, maar zet het eens uit. En ook nu: begin haalbaar en bouw het uit.
    Soms helpt het om eerst een (bijbel)tekst te lezen aan de start van je stilte moment of een lied te luisteren die je mee wil nemen in je stilte.
  • Maak eens een stilte wandeling. Geen oortjes in. Alleen jij en de omgeving. Als het kan het liefst in een natuurlijke omgeving: bos, park, strand of de uiterwaarden.

Ik wens jullie de stilte van de derde trede!

Spread the love!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.